وزیر ارتباطات: درباره کاهش هزینه‌ اینترنت وحدت نظر وجود دارد