ایرناگ۱–(IRNOG1)

اطلاعات عمومی

اولین همایش ایران ناگ


خیابان شریعتی، سالن کنفرانس پیام سوم خرداد ۱۳۹۶
 

برنامه همایش

ثبت نام

  • 9am - 9:30am

افتتاحیه - ارایه ها

  • 9:30am - 11am

استراحت و پذیرایی

  • 11am - 11:30am

ارایه ها

  • 11:30am - 1pm

صرف ناهار

  • 1:00pm - 2:00pm

شرکت کنندگان

گالری عکس