ایرناگ ۴ (IRNOG4)

چهارمین همایش رسمی گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران - IRNOG4


پنجشنبه - 14 بهمن ماه 1400
ساعت 9 صبح الی 17
ایران - تهران

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6 ، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی ​

Button

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیهحامیان مالی پلاتینیوم


حامی مالی طلایی

حامیان مالی نقره‌ای

3D-2AF-1 (1)

Persian Tech

download

AFRANET

برنامه همایش - Agenda

 

ساعتعنوان ارائهشخص ارائه‌دهندهمستندات
09:00 تا 09:30ثبت نام--
09:30 تا 09:40افتتاحیهمیلاد افشاری-
09:40 تا 10:00سخنرانی حامیان پلاتینیوم رویدادشرکت‌های سینداد و هم روش-
10:00 تا 10:30DCIMحسن جباری-
10:30 تا 11:00RIPE NCC Community UpdateHisham Ibrahim-
11:00 تا 11:30وقت استراحت--
11:30 تا 12:00FreeBSD as SDWAN Edgesسید پوریا موسوی‌زاده تهرانی-
12:00 تا 12:30eBPF - Shaping the Future of Networking and Securityسید مهران خلدی-
12:30 تا 13:00Vxlan/EVPN Data Centers in a New Eraاحسان قاضی زاده-
13:00 تا 14:00وقت استراحت و صرف ناهار--
14:00 تا 14:30Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS)میلاد افشاری-
14:30 تا 15:15پنل گفت و گو با محوریت موضوع "زنان در تکنولوژی"اعضای پنل-
15:15 تا 15:30وقت استراحت--
15:30 تا 16:00Segment Routing Overviewرضا خالواکبری-
16:00 تا 16:30Layer 3 Hardware Offloading in RouterOS v7وحید شهبازیان-
16:30 تا 17:00

گفت و گوهای کوتاه:
- Mitigation Methods and Introduction to DDOS Attacks
- SIEM, XDR, SOAR
...

--
17:15 تا 17:00اختتامیه--

 

شرکت کنندگان

No.نامنام خانوادگینام شرکت
1میلادافشاریعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
2مرتضیسلطانیعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
3محمدخطیبیعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
4سیدپوریاموسوی‌زاده تهرانیعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
5شهابوهابزادهعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
6پارسایوسفیعضو کمیته برنامه‌ریزی ایرناگ
7ArianRamezani 
8EhsanGhazizadehCafe Bazaar
9FarshadVakiliPejvak
10KhKohansal 
11MohammadrezaKiani 
12ShimaGhasemi 
13YousefNaimi 
14ابراهیمپنج میرشرکت تولیدی شیوا
15ابراهیمکشی زادهابرآروان
16ابراهیممجتباییرسپینا
17ابوالفضلنجفیایرانسل
18احسانزینلیان زادهایفاسرام
19احسانرحمتیانراهکار داده پرداز کهن
20احسانالهامیراتین پردازش دانا
21احسانمومنیداده‌ورزی سداد
22احمدنویدیپیشگامان
23احسانباوندپورافرانت
24آرزومحمدیگلرنگ سیستم
25ارشادمختاریهیراد
26اصلانتبریاگسترش داده پردازی آوا
27افشینواعظی 
28اکرمبهادری 
29الهامنوربخشهیژا دارو
30الههآجرلوآسیاتک
31امیدشفقی امامارتباط گستر egt
32امیددهقان 
33امیرفولادوندپردیس
34امیرمهدی پورپنتا سرور
35امیرصفری فروشانیدورانتاش
36امیراکبری زادهگسترش ارتباطات صبا
37امیراثناعشریASD Group
38امیر حسینثابتصفرویک پرداز
39امیر عباسزارعهمراه اول
40امیر محمدفاتحراتین پردازش
41امیرحسینکامرانیپیشگامان توسعه ارتباطات
42امیرحسینتابش 
43امیرحسینسلطان زادهناواکو
44امیرحسینرحمتیان ماسولهبانک خاورمیانه
45امیرحسینتابش 
46امیرحسیننعمت زادهبارزپخش
47امیرحسیناحمدیایرانیکاسرور
48امیرحسینفروزانیNetworkfa.net
49امیرحسینباستانیبرتینا
50امیرخاتمپدرامدیده بان نت
51امیررضاشریفیپرهام سیستم
52امینحمیدی یونسیشرکت ملی نفت ایران
53امینآسوده فرد جهرمی 
54امینملک قاسمیآترین
55امینسیفیلایزر
56امیندهباشیافرانت
57امین رضافرنیاافرانت
58اندیشهداداش زادهرهیارسرور
59ایمانشباهنگخانه امنیت حافظ
60ایمانکمالی 
61ایمانفرهی پرشگفتیفرکیان تک
62آرزوکاظمی مقدسبانک پاسارگاد
63آرشراست پورآسیاتک
64آرشرضایی 
65آرشجلالیسینداد
66آرشرجبی 
67آرمینسخاجو 
68آریاجهانگیری فرشرکت مهندسی صفر و یک پرداز
69آریناقبال 
70آزادهپزشکیکاسپین
71بابکعلمدارتوسعه ارتباطات داناک
72بهارضمیری 
73بهروزقادریهایلینک
74بهروزغفوریانBehsa
75بهزادآتش فشاندانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
76بهشادرضاییتک نت
77بهمنجعفریرایان هم افزا
78بهنامولی‌زاده 
79بهنامنامورهرمز نت
80بهنامیزدانی 
81بهنامبهادری 
82بهنودهلیلیانرایانمهر دانش سنج
83پدرامقفقازیمبناتلکام
84پژمانرابطیشبدیز
85پوریاجلال پور 
86پویارضائی فرنوبر سبز
87پیمانپیمان نژاد 
88تارابجنوردیآسیاتک
89حامدقربانزادهمهرگان نت
90حامدسلامی 
91حامدمالکیعلی بابا
92حامدخرم یارAivivid AB
93حسناسکندریچکاوک
94حسنقاسمیسریع سیستم جنوب
95حسنجباریافرانت
96حسنفولادیرهیاب رایانه گستر
97حسینفرمهینی 
98حسینناظریافرانت
99حسینبرومندآتیه آفرینان
100حسینزاهدیآریاسرور
101حسینباقرپورپیشگامان توسعه ارتباطات
102حسینذاکرانتقال داده ماهان
103حسینیوسفی 
104حسینحاتمی کاکشمرکز اطلاع رسانی نیوشا
105حسینبحریلایزر
106حسینمیرزائی 
107حسینعلی تبارایرانسل
108حمیدنعیم آبادیآواکتان
109حمیدصفریافرانت
110حمید رضارضایینوین رایان پردیس کاوه
111حمیدرضاقربانی رزهمراه اول
112حمیدرضاصفرپورداده پردازی مبین
113حمیدرضاقوامیاناسیاتک
114خدیجهزاهدی آرانیشرکت مخابرات ایران
115دانیالمهجورثانی 
116داودزارع مویدیرامک
117داویتداودیانسینداد
118دلاراممهدوی 
119ذبیح اللهداورییوزنت
120رحیمعباس زادهجهان سبز مهر
121رسولمهرعلی 
122رضاجعفری 
123رضامحمدیویوا رایانه
124رضاواحدیپیشگامان توسعه ارتباطات
125رضاخالواکبریایرانسل
126رضازند 
127رضاخواجویسیمرغ
128رضاجمالیفناوران شبکه سینداد
129رضابهروزی 
130رضاطالبیرسیس
131رضاپناهی سهرابلومبنا تلکام
132رضامرادیایمن داده پرهام
133ریحانهجاویدیمخابرات ایران
134زهرادل افروزپیشگامان توسعه ارتباطات
135زهراخانیافرانت
136سپهرآریانژادفناوران لوتوس البرز
137سپهرغلامحسینیافرارسا
138ستارهسپهرایرانسل
139سجادمحتشمعصر نوین
140سجادناظرانصداوسیما
141سجادآینه کارژرف نگر
142سروشزندیگروه مهندسی پویان
143سعیداسدی شهریماهان نت
144سعیددیانیرسا الکترونیک هوشمند
145سعیدبیضاییشیراز_شبکه
146سعیدآوخ 
147سهندحبیبیفینیکس (‌ wallex.ir )
148سید احسانسید علی اکبراسنپ
149سید احمدشاه نعمت االه یزدیهاست ایران
150سید کیارشگلستانهداده گستر پارمیس
151سید محمد صادقفقیه حسینیموج بهمن
152سید محمد مهدیولویفناوران شبکه سینداد
153سیدامیرعلیبرقعیامن افزار هوپاد
154سیدشهروزویژهلایزر
155سیدعلیرضانمازی 
156سیدمرتضیموسوی 
157سیناقمریشبکه ظرح مدار ایرانیان
158سینامطلق 
159سینامیرورزندهلایزر
160سیناشیرپرورAfranet
161شاهینکاظمیصفرویک
162شایانموسویخبره پرداز پارس
163شایانرضائیابرآروان
164شبنمنیکانیکشرکت مخابرات ایران
165شهروزامیدوارهای وب
166شهریارکاشانکیمخابرات ایران
167صابرقاسمی 
168صادقنجاتی زاده 
169عادلحمزهقند شهدای دزفول
170عادلشاهینیFreelancer
171عبدالرسولکمالیان فرکمال آموز
172عبدالعظیمرحيم پورپارسان نت خنج
173عظیمجاویدی 
174علیمحمدینقش روز
175علیاسکندریدالان تامین فراپارس
176علیکابلی 
177علیرعیت پورهوش گراف
178علیپریزاد 
179علیفرشیدپور 
180علیزاهدیدیده بان نت
181علینواب زاده 
182علیپرتویافرانت
183علیفلاح پورپتروشیمی اصفهان
184علینیک‌نامپردیس
185علیمومن حجازیدیتاسنتر امین
186علی اكبرهمتی 
187علی اکبراخوان آریجابر آروان
188علیرضاانصافیگسترش فناوری
189علیرضابهمنیافرانت
190علیرضاغزازانیارتباطات هوشمند تبیان
191علیرضاباویارتباطات ثابت آوا اروند
192علیرضانوروزی صفالایزر
193علیرضاواحدیمبنا تلکام
194علیرضاغلام شاهیتوسعه ارتباطات داناک
195عمیدکاظمی 
196فاطمهنظرمحمدیماهنامه پیوست
197فاطمهمظاهریان 
198فتاحشاکری حقیقی 
199فرزادحمدیشبکه ارتباطات لوناپارس
200فرزانهکبیریانرایانش
201فرزینآذری‌پورابرآروان
202فرشادمنتخبیافرانت
203فرهادفرجادمنشداده پردازی رایاسپهر
204فروتنبیانینواندیشان ارتباط امن رسیس
205فری ماهچوبداری 
206فریدستاریهم‌روش
207فهیمهکاویانیDIGIFAHIM
208فوادبهزادی 
209کیوانمأموریسینداد
210گلارهکلوانی 
211لیلاتقوی فر 
212ماهرخنعمت‌ اللهیهای‌وب
213مبینکوچک زادهمبین هاست
214مجتبیشهابشرکت فناوری اطلاعات شهاب نت ساوه
215مجتبیسبزه ایفرا ارتباط کویر کاشان
216مجتبیمنیعیتک نت
217مجیدبرزگر 
218مجیدعزیزینتورکفا
219مجیدمحمدزادهداده پردازی رسپینا
220مجیدمیرزاییتکنو انرژی سپهر کیش
221محسنکربلاپی امینیامن افزار هوپاد
222محسنصیادجو 
223محسنآقاییگروه مهندسی پویان
224محسنخوانساری 
225محسنمحمدیایرانیکاسرور
226محسنمهدی پورافرانت
227محمدنجفی 
228محمدکاظمیگسترش ارتباطات مبنا
229محمدحسنیدفتر کل کالا
230محمدسلیمیآسیاتک
231محمدبرومندفراوراتک
232محمدامیناطلس سیستم افق
233محمددلفروز عبدالملکیپنتا سرور
234محمدناصحلایزر
235محمدمرادی 
236محمدمحمد یعقوبی 
237محمدضربعلی زادهافرانت
238محمدصاحبدلصبا ایده
239محمد احسانطباخیانفیدار گستران شایا رایا
240محمد حسنهاشمیداده گستر پارمیس
241محمد رسولاکبریاندیشه سبز ماهان
242محمد رضاکریمیمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
243محمد مهدیشفیعی 
244محمد مهدیحسینیرسانه مهر وطن
245محمد میعادعلی کرمی 
246محمدامینخطیبی 
247محمدحسنجعفرزادهمبین هاست
248محمدرضامحرریتوسعه و تدبیر جوامع سلام
249محمدرضااحمدیشرکت علی بابا
250محمدرضاابرقوییآزادراه ساوه-سلفچگان
251محمدرضاناظممهندسی داده پردازان سپنتامهر
252محمدرضادژم 
253محمودسیدرضویانHiweb
254مرتضیاعلم الهدیشرکت ایفاسرام
255مرتضیصادقیAryahamrah
256مرتضیرضایی 
257مرضیهلکزایی 
258مریممعصومی 
259مریمزارعیان جهرمیminiRouter
260مسعودسلطانیدیده بان نت
261مسعودخلیل نژاد 
262مسعودرضیانزیرساخت(دوران)
263منوچهرهاشم لواندیشه سبز ماهان
264مهدیعوجانیراتین پردازش
265مهدیسواریپرهام سیستم شهرداد
266مهدیامیدی 
267مهدیحاجیاتری
268مهدیعربگری 
269مهدیحجتیایرانسل
270مهدیمیرزائیایرانسل
271مهدیمقصودیدیده بان نت
272مهدیحبشیشبکه بانان پاژ
273مهدیسواری 
274مهرادفرشچیآتیه داده پرداز
275مهرانمعين فرهمكاران سيستم
276مهرانصالحیرسانگار
277مهیارحیاتیسینداد
278مهیارشابداقی 
279میثمشکرآبیزیرساخت امن خدمات تراکنشی(بانک ملت)
280میثمقدسیتوسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام)
281میلادراعی 
282ناربهآراکیلSkillz
283نرگسگونهارتباطات ثابت آوا اروند
284نویدنامجوامن افزار هوپاد
285نویساسدادیافرانت
286نیلوفرکیاییگروه فناوری پرند
287نیمامقصودلوشبکه گستران گرگان
288نیمابخاردمیل
289هادیهمایونفردهکده مبادله اطلاعات ارژن
290هلیابیسادی 
291همایونعلیرضازاده 
292هومنگران همتارتباطات سیار ایران (همراه اول)
293وحیدکهساریماهان ارتباطات
294وحیدخوشنودتک نت
295وحیدشهبازیان فرد جهرمیminiRouter
296یاسینذاکرسینداد
297سعیدمحسنیحلما گستر
298رزاخشنودیآرین تل
299علیرضاعلیفلایتیو
300واهاگگراگوسیانفلایتیو
301مجیدسلیمانیفناوری اطلاعات ماهر
302حسنقاسمیDomil
303ایمانکاظمیDomil
304احمدرضاقاسمیآشا آروین
305مسعودمقصودیتوزیع برق استان سمنان
306مجیدکی‌نژاداسنپ
307محمدجورسراییآسیاتک
308سید مهرانخلدیهم‌روش
309حسینیوسفیهم‌روش
310مسعودپارسانظرهم‌روش
311علیچوپانهم‌روش
312مهسااکبریهم‌روش
313بابکقدیریهم‌روش
314حسیننکومنشاسنپ
315اسحاقدباغشرکت ارتباطات زیرساخت
316پیمانبهمنپرشین تک
317علیافشارپرشین تک