ایرناگ ۲ (IRNOG2)

دومین همایش رسمی گروه گردانندگان شبکه ایران - IRNOG2


دوشنبه - 26 آذرماه 1397
ساعت 9 صبح الی 17
ایران - تهران

مرکز همایش های بین المللی رایزن

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه


ثبت نام در همایش IRNOG2

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

ارایه Presentation درهمایش IRNOG2

از کلیه عزیزانی که تمایل دارند در این همایش ارایه ای در خصوص مطالب و مفاهیم فنی در حوزه شبکه، اینترنت و صنعت ICT داشته باشند دعوت به عمل می آید.
موضوعات قابل ارائه بشرح ذیل میباشند:
• IPv6 deployment
• HTTP and non-HTTP content filtering; anti-spam
• ISP operations, peering and Internet Exchange Points or IXPs
• ISP network security
• Data centres, applications and services
• DNS
• IP address management

برنامه همایش - Agenda

ساعتعنوان ارائهشخص ارائه‌دهندهمستندات
09:00 تا 09:30ثبت نام--
09:30 تا 09:45افتتاحیهشاهین غرقیVideo
09:45 تا 10:15RIPE NCC UpdateVahan HovsepyanVideo
10:15 تا 11:00روش‌های کنترل سوء استفاده رایانه‌ایعلیرضا وزیریVideo File
11:00 تا 11:30وقت استراحت--
11:30 تا 12:00RIPE Atlas statistics in Iran and the worldمیلاد افشاریVideo File
12:00 تا 12:30Decentralizing Internet Infrastructureپوریا موسوی‌زادهVideo File
12:30 تا 13:00BGPSECاحسان قاضی‌زادهVideo File
13:00 تا 14:00نهار--
14:00 تا 14:30The Iranian NOGمحمد خطیبیVideo File
14:30 تا 15:00Cache, the Good, the Bad and the Uglyامید کوثریVideo File
15:00 تا 16:00حمله DNSکاظم فلاحیVideo File
16:00 تا 16:30وقت استراحت--
16:30 تا 17:00گفت و گو‌های کوتاه-Video
17:00 تا 17:15اختتامیهمیلاد افشاریVideo

حامیان همایش - Sponsors


حامی مالی پلاتینیوم - Platinum Sponsor

حامی مالی پلاتینیوم - Platinum Sponsor

 

حامی معنوی

 

لیست شرکت کنندگان

شمارهنامنام خانوادگینام شرکت
1میلادافشاریآسیاتک
2امیدکوثریشبکه ارتباط شبدیز
3شاهینغرقیآسیاتک
4شهابوهاب زادهآسیاتک
5علیرضاکریمیسپنتا
6علیرضاغلام شاهیارتباطات شبکه علمی ایران
7جعفربخشی فرآسیاتک
8فریبااوصالیسپنتا
9علیرضاباویارتباطات ثابت اوا اروند
10پویاخوشخوگسترش ارتباطات سپنتا
11سعیدهمجیدیIto
12مریمآقامحمدانتقال داده های آسیاتک
13رضاطحان لتیباریهمراه اول
14الههآجرلوآسياتك
15تارابجنوردیآسیاتک
16علیرضااحمدیماهان نت
17محبوبهچنگیزی محمدیسازمان فناوری اطلاعات ایران
18علی اکبراخوان آریجداده پردازی فناوا
19پدرامقفقازیمبنا تلکام
20پیمانیگانهآسیاتک
21علیرضامحققارتباطات زیرساخت
22مجتبیمنیعیتک نت
23میثممجیدیسازمان فناوری اطلاعات
24امینملک قاسمیآترین
25روژیاخوردبینشرکت ارتباطات زیر ساخت
26رضابهروزیآسیاتک
27لیلاآقایی میبدیشرکت ارتباطات زیرساخت
28بهروزعباس زادهسازمان فناوری اطلاعات ایران
29محمد حسینمحسنی 
30بهشادرضاییتک نت
31وحیدخوشنودتک نت
32محمدبياتيحسابگرپردازغرب(تك نت)
33حمیدرضاباقریآسیاتک
34محسنمهدی پورانتقال داده های اسیاتک
35مهدیتقی‌زادهihome.ir
36محمد حسنهاشمیمارال هاست
37سید کیارشگلستانهمارال هاست
38محمودسیدرضویانپیشگامان
39علیرضانوروزی صفالایزر
40دانشزینالیRightel
41فرشادمنتخبیافرانت
42zohrehchizariirost
43سید پوریاموسوی زاده تهرانیآسیاتک
44علیداوریشبکه گستر درنا
45کیوانقدیمی 
46مسعمودرنجبر 
47پژمانرابطیشبکه ارتباط شبدیز
48احسانگورابیپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
49رضامحمودیدورتک
50یونسدریسارتباطات هوشمند گندم
51علیحجارِاپلیمان
52امیر عباسزارع شحنههمراه اول
53نیماکثیری نیا 
54ریحانهجاویدیشرکت مخابرات ایران
55علینیکنامتیم پردیس
56نیمابخارAVAKATAN
57محمدتقیمظفریگرین وب
58EhsanJavidiGreenweb
59ابراهیمخردمندAVAKATAN
60فریدمحمودیAVAKATAN
61میتراباغشاهیانتقال داده های آسیاتک
62سعیدثائبیگرین وب
63سوگندقربانیآسیاتک
64سپیدهاحمدیشرکت انتقال داده های آسیاتک
65اميرحسينثابتصفرويك
66اشکانکیانیپیوندآزادشبکه
67ماهرخنعمت اللهیپارسان لین ارتباطات
68الهامفهمیدهآسیاتک
69محمد رسولاکبری 
70محمدرضاحسینی 
71مرتضیابراهیم زادهپارس آنلاین
72رضازندفناپ تلکام
73ابراهیممجتباییرسپینا
74احسانقاضی‌زادهفناپ‌تلکام
75سید مهدیوجدانی زادهارتباطات زیرساخت
76امیراثناعشریASD Group
77هادیپاشازادهپارس آنلاین
78احمدنویدیپیشگامان توسعه ارتباطات
79ArashNasiriگروه ابر توسعه دريا
80مجتبیامانیشرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات آترین
81علیرضاکولیوندپیشگامان
82سید علیصالح ایمننگاه روشن پارس
83علاءالدینمحبی آشتیانینوکیا
84طاهرهتواناهواوی
85میثمرحمتیانشرکت راهکار داده پرداز
86شهروزشکوه زنگنهگسترش ارتباطات مبنا
87علینوروزیپارس آنلاین
88محمدصاحبدلهاست ایران
89فرهادفولادیخدمات انفورماتیک
90صالحمیران 
91حامدکارگرزاده 
92محمد رضامستمعراسپینا نت پارس
93اندیشهداداش زادهرهیارسرور
94علیپرتویافرانت
95نداافضل نیا 
96پیمانبهمنآسیاتک
97محمد حسیندانائیانآسیاتک
98امیررمزیآسیاتک
99افسونبهپورSOS
100حامداسدنژادآسیاتک
101فرشادقلی زادهآسیاتک
102فرزینبروجردیdigikala
103مسعودخلیل نژادآسیاتک
104احسانکريمي آهوييپارس آنلاین
105مرتضیرحیمیپیوند آزاد شبکه
106منوچهرهاشم لو 
107ابراهیمکشی زادهرسپینا
108مجتبیگلزاری هویدا 
109محمد صادقعطارزرماکارون
110کاظمفلاحی 
111امیرمحمدفاتحوب ایده
112رضاشالباف‌زاده 
113حسینفرجیآسیاتک
114ارشادمیردامادیKMD Group
115مسعوداربابيزيرساخت امن خدمات تراكنشي
116مهردادمرتضویپرتو آبی
117بهمنجعفریرایان هم افزا
118حمیدصفریافرانت
119محمدقليزادهباران تلكام
120امیر محمدمقدم فرخدمات ارتباطات شبکه علمی ایران (شعا)
121میلاداستادیانهاست ایران
122علیرضاغفراللهیخدمات ارتباطات شبکه علمی ایران (شعا)
123زهراکریمی تبار 
124محمدمهدیاشتریهای وب
125مرتضیبرجیبهارتل
شمارهنامنام خانوادگینام شرکت
125مرتضیبرجیبهارتل
126قاسمصدریسازمان پژوهش ها وزارت علوم
127حسینباقرپورپیشگامان توسعه ارتباطات
128محمد امینکریمان شاددل 
129دانیالگردیکافه بازار
130محمدرضاظریف سلطانیمشهدهاست
131امیربهروانپیشگامان توسعه ارتباطات
132محمدبرومندفردیده بان نت
133zohrehchizari 
134مسعودسلطانی فرسنگیدیده بان نت
135امیرخاتمپدرام 
136مهدیپندارششبدیز
137امینرازیرای‌نت
138محسنشهبازیرای‌نت
139حسنفولادیداده پردازی رسپینا
140شایانموسویآسیاتک
141مصطفیسدفیکاوشگرنوین کارآمد
142آرشحقیقتفناپ پرداخت
143محمد  حسینافتخاری 
144پیمانکازرانی فراهانیموتور جستجوی ویز
145رضاحاج واحدی 
146مبیننظری منتظرشاتل
147وحیدرضااخلاص 
148مهدیتکلوسپهرسبز خاورمیانه
149ابراهیمدریا 
150فرشاداسماعیلیاننوآوران شبکه سبز مهرگان (هاست ایران)
151خدیجهزاهدیشرکت مخابرات ایران
152حسنجامعیشرکت مخابرات ایران
153علیرضاوزیری 
154محمد حسینزاده عباس 
155محمدمرادیمبنا تلکام
156کوروشتفرشیابر آروان
157علیرضاصائبیفن آوا
158حمیدرضارضایی 
159مهديصالحي مقدمنيكان ارتباطات شهر
160علی اکبرخان محمدیداده پردازی رسپینا
161مهرادمهرکامارتباطات زیرساخت
162حسینخرمیصدا و سیما
163مهدیحضرتیمخابرات ایران
164مجیدعیسی لومیزیان داده پاسارگاد
165امینمحمدی هاشرکت داده پردازی رسپینا
166وحیدشهبازیان 
167یوسفنعیمیآسیاتک
168محسنمحمدیآسیاتک
169سمانه ساداتهاشمی پورشرکت ارتباطات زیرساخت
170پوریاقائدییکتا ارتباط
171بهنامیزدانیآسیاتک
172محمدرضاروشنافرانت
173احمدحسینی 
174سعیدنیاکان لاهیجی 
175حمیدخزلی 
176امیرجاویدانارتباطات شبکه دی
177محمد علیحاجیانمبنا تلکام
178گرشانورى خواهروان ارتباط
179علیرحمان پورراهبران اینترنت اشیا (لینکپ)
180عرفانطاهرخانیlinksp
181محمدمرادیمبنا تلکام
182اميدمحمديبرليان نت
183رضاواحدیآسیاتک
184آرشخاجویروان ارتباط عصر
185ابراهیممامانیرساناپیشتاز - ارتباطات ثابت پارسیان
186علیابنیکی 
187امیدواحد وخشوریچکاد
188علیرضاحبیبیشبکه گستر کایر
189رضاگنجینقش اول کیفیت
190محمدضربعلی زادهفناپ تلکام
191محمدضربعلی زادهفناپ تلکام
192حسنفولادیداده پردازی رسپینا
193مریمزارعیان جهرمیسرزمین فناوری شبکه ستارگان
194مرتضیسلطانیسینداد
195رضاجمالیسینداد
196حبیبکماییپارس الکتریک
197محمدرضارفعت دلیوند 
198علیمیربهاالدین طهرانیزیر ساخت
199آزادهپزشکیداده پردازی رسپینا
200علیزعیم کهنشرکت ارتباطات زیرساخت
201حسنمرزدارشرکت ارتباطات سیار ایران  MCI
202ابراهیمدریا 
203مینارضایی 
204ایوببنیادیشرکت ارتباطات سیار ایران MCI
205سید علیمروجشرکت ارتباطات سیار ایران MCI
206پوریاجعفریوزارت جهادکشاورزی
207سیامکمحسنیزیرساخت
208نیلوفرکیاییRespina Network & Beyond
209افشینواعظیRespina Network & Beyond
210میثمرحمتیانراهکار داده پرداز کهن
211احسانرحمتیان ماسولهراهکار داده پرداز کهن
212میلادمومنیآبان
213شهاباحمدپورهای وب
214محمد حسینمهندسسازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
215شهاباحمدپورهای وب
216آیداشیربازوهای وب
217هادیکنطورچیان 
218فاطمهمهدوی 
219سعیدحیدریداده پردازی رسپینا
220رامینانصاری 
221پرشنگمولائی 
222مسعودهداوندداده پردازی رسپینا
223سید علیرضامیراحمدیداده پردازی رسپینا
224شهرزادنورزادفناپ
225سید مجیدهاشمیبهاران
226آیداشیربازوهای وب
227علیرضاشریف پورشاتل
228ابوالفضلمحسنیشاتل
229محمد حسینزاده عباس 
230سعیدمحسنیافرا ارتاباطات رسا
231کیوانمحمدیداده پردازان سبز البرز
232مهدیمقصودیدیده بان نت
233سهیلشهسواریدیده بان نت
234AliKhederzadhتوسعه ارتباطات نور اروند
235AliAhmadi 
236زهراکریمی تبار 
237حمیدسلطانی 
238حمیدسلطانی 
239امیر محمدصنایعیانشرکت ملی گاز ایران
240حامداخوان فرپیشگامان توسعه ارتباطات
241حامداخوان فرپیشگامان توسعه ارتباطات
242بهمنجعفریرایان هم افزا
243آرشپارساپوردیجیاتو
244مسعودمقصودی 
245مهدیهنصیریگسترش ارتباطات مبنا
246عادلشاهینیارتباطات ثابت پارسیان
247صادقترکیبیآسیاتک
248محمدکاظمیگسترش ارتباطات مبنا